Företagsnyhet: Vitec förvärvar Nice Norwegian Insurance Computer Environment AS (Nice AS)

Vitec Software Group AB (publ) har den 7 december avtalat om förvärv av 100 % av aktierna i det norska programvarubolaget Nice AS, vars produkt är en branschspecifik programvara för sakförsäkringsbolag i Norge, Danmark och Sverige. Bolaget omsatte för räkenskapsåret 2014 23,3 MNOK, med ca 77 % repetitiva intäkter och ett EBITDA resultat om 2,3 MNOK. Betalning sker med 25 MNOK vid tillträdet, varav 5 MNOK utgör ersättning, krona för krona, för överskottslikviditet. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Konsolidering sker från 1 december 2015.

Källa: Vitec. Läs mer >>

Etiketter: ,

Kategorier: Företagsnytt

Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för Företagsnyhet: Vitec förvärvar Nice Norwegian Insurance Computer Environment AS (Nice AS)