Ny affär: Stockholms läns landsting väljer Document Converter

Stockholms läns landsting väljer Document Converter by Formpipe för att förenkla konvertering av dokument i sin befintliga installation av ECM-produkten Platina. Document Converter är en heltäckande modul för att konvertera filer från ett stort antal filformat till PDF – direkt via användargränssnitten i Formpipes ECM-produkter för effektiv e-förvaltning.

Källa: Formpipe. Läs mer >>