VD-intervju med Specter

3 December 2015

lennart

Lennart Samsson, VD Specter AB

Det svenska bolaget Specter har nischat sig som en leverantör av ett molnbaserat affärssystem fokuserat mot e-handel. Istället för att som majoriteten av konkurrenterna börja med att bygga ett bokföringssystem och med begränsad framgång utöka med fler moduler började Specter med ett välutvecklat system för e-handel för att därefter hänga på de enklare bokföringsdelarna.Vi har träffat Lennart Samssom, VD på Specter, för att få svar på vilka ambitioner och mål företaget har inför framtiden.

Specter har nu funnits i snart 10 år. Hur går det för företaget?

Svar: Tackar som frågar, vi har nyligen avslutat årsbokslutet för 2015, brutet i augusti. Det visar en tillväxt på 25% vilket innebär en fördubbling av omsättningen på tre år. Resultatet ligger runt 4% vilket med hänsyn till expansionstakten måste ses som bra. Cirka 220 nya kunder har tillkommit under året, vi ligger runt 1500 aktiva kunder. (Vi firade 10-årsjubileum i november 2014, men det dröjde förstås några år till dess vi syntes på marknaden. )

Då Specter länge haft unik funktionalitet för att hantera e-handelsflöden, t.ex integrationer med Klarna och DIBS samt integrationer med ett 30-tal e-handelsplattformar har vi en stor marknadsandel i detta segment. Av mindre och medelstora e-handelsföretag med omsättning över en miljon kör cirka 40-50% Specter, och 2014 gick 15% av all e-handel i Sverige med varor via ett Spectersystem. Samtidigt har vi många kunder som dessutom driver fysiska butiker, så många att antalet transaktioner i fysisk butik är ungefär lika många som i e-handeln. Kassasystemsdelen är vår egen, helt integrerad i affärssystemet. All kommunikation med webbshopparna sker från vår sida i realtid. Storleken på kunderna växer, vi hade flera kunder som vid senaste Black Friday låg på ordervolymer på 4000-6000 order/dag. Ofta har kunderna lager via tredjepartslogistik, något vi löser genom täta integrationer till flera WMS-system. Så det känns som en bra bas att stå på inför framtiden.

Ni var tidiga med att lansera ett molnbaserat affärssystem. Varför satsade ni på att bygga ett molnbaserat system?

Svar: Det var väldigt naturligt, mina två betydligt yngre kompanjoner Jonas & Johan var nyutexaminerade IT-ingenjörer som var helt inriktade på webbprogrammering. Sedan insåg jag själv att det var detta som var framtiden, enkelheten för kunden var för mig då slående när man som jag kom direkt från ett företag som jobbade med utveckling och leverans av ett ganska stort Client/serverbaserat installerat MPS-system. Att slippa hantering av serverdrift, uppdateringar och buggfixar m.m. förenklar avsevärt vardagen, och ger en betydligt mer förutsägbar kostnadsbild. Om vi inte byggt webbaserat är jag övertygad om att vi inte funnits idag. Däremot var det inte från början självklart vilken typ av affärssystem vi skulle bygga, vi provade oss fram och lyssnade på kunderna. Det finns några stycken udda system vi byggt, allt från rekryteringssystem till underhållssystem. Vi var tre personer som ville skapa något tillsammans kring affärssystem, utan något annat startkapital än vår egen tid och drivkraft. För att finansiera detta och leva under tiden gjorde vi allt möjligt som hade med IT att göra, allt från att skruva ihop datorer till att konsulta kring systemimplementation av andra leverantörers system. Allt efter som vårt eget system fick fler och fler kunder kunde vi lägga ner de olika verksamheter som inte låg i linje med affärssystemsverksamheten. Från början var det enbart e-handelsföretag som kunde tänka sig att ha något på ”internet”, eftersom det då runt 2005 enligt många bara var sex, snusk och virus på webben. Seriösa företag sysslade inte med någon webbanknuten IT. E-handelsföretagen hade sina webbshoppar på webben, och hade upptäckt att det var ett väldigt bra sätt att hantera drift. Eftersom vi då fick denna typ av kunder blev det naturligt att ta hand om de flöden som sker efter att ordern är lagd i webbshoppen. Då är det till stora delar order/lager/inköp som är behovet, så att kundernas behov plus att jag som mer stod för affärsprocesserna i utvecklingen hade min bas i den typen av flöden satte riktningen. Det som däremot inte var bekant för någon av oss var butikskassafunktionalitet, som några av våra tidiga kunder absolut ville ha. Eftersom de hade goda argument byggde vi kassafunktionalitet, vilket innebar att vi då 2007 mig veterligt var långt före alla konkurrenter kring webbaserad kassa. Kopplingen e-handel och butikskassa är i dagsläget en av våra viktigaste kombinationer, då omnikanal mer och mer blir en förutsättning för alla säljande företag. Man är e-handlare, grossist och butikskedja samtidigt, och alla kanaler ska ge samma info i realtid. Under några år byggde vi t.o.m helt integrerade webbshoppar innan vi fick partners som kopplade sig till oss, då lade vi ner den delen av verksamheten. Med den erfarenheten vill jag säga att det är min bestämda uppfattning att det är väldigt svårt för en leverantör att spänna över både affärssystemsdelarna och e-handelsplattformen, det är väldigt olika tänk helt enkelt. I webbshoppen är det konvertering som räknas, kunderna ska lägga order och hela shoppen byggs med detta som utgångspunkt. Självklart är design och kundbeteende en viktig del av kunnande när shoppen byggs. I affärssystemet är det mer tydliga, lättförståeliga logiska flöden som gäller. Båda delarna behövs för att ge företag de rätta verktygen för en framgångsrik affär.

Som en pionjär inom molnbaserade system har ni säkert mött en del utmaningar under åren. Vad har ni lärt er på resan?

Svar: Till en början var det främst motstånd på marknaden mot att ha sitt system på webben, eller molnet som heter just nu. Där är lärdomen att man måste idogt missionera, och ha bra svar samt tydlighet gentemot marknaden med budskapet. Uthållighet helt enkelt. Sedan är det förstås så att vi hela tiden tänjt på de tekniska gränserna för vad man kan göra via webb, till exempel har butikskassabranschen varit väldigt seg att få fram olika lösningar som passar för webbaserade system. Där kan man säga att det kostar att vara först ibland, samtidigt som det marknadsmässigt kan ge fördelar. Att hela tiden lägga högsta prio på leveransen av tjänsten, upptid helt enkelt, är ytterligare en sak som vi från dag ett varit noga med, det kostar på kort sikt men betalar sig i längden. Sedan 2005 har vi haft 99,9989% upptid, och det blir hela tiden mindre och mindre störningar allt efter att vi förbättrar vår serverlösning.  Sedan senaste förbättringen av driftsmiljön i maj 2015 har vi inte haft en enda störning.

Du har själv mångårig erfarenhet sedan tidigare som leverantör av traditionella affärssystem. Vad skiljer att vara leverantör av ett molnbaserat system?

Svar: Enkelheten i kontakterna med kunder är en av de stora skillnaderna. Alla kör samma version, har man inte systemet har man inte heller någon orsak att ringa oss, dvs alla kontroller vid kontakt med t.ex supportavdelningen av kundnummer, versionsnummer och liknande behövs inte. Vi kan lägga ut ny funktionalitet under drift dagtid, i samma stund har alla kunder tillgång till den. Vi kan kommunicera med kunderna via meddelanden i systemet m.m. En ny version blir väldigt odramatisk, det kommer nyheter i stort sett hela tiden. Systemdriften är det som kostnadsmässigt upplevs som en nedsida, det är något man som leverantör av installerade system inte har. Naturligtvis hade det varit billigare för oss som leverantör att bara låta våra kunder ladda ner en ny version på vår hemsida, ungefär som många leverantörer av installerade system gör idag. Däremot hade våra kunder istället drabbats av att behöva uppdatera servrar och klienter, den totala kostnaden för leverantör/kund blir lägre för molnbaserade system. Hur mycket det faktiskt kostar att hålla ordning på en lokalt installerad IT-miljö tror jag många företag underskattar. Det är väldigt roligt att få kommentarer som ”Att börja använda Specter var samma känsla som med första smartphonen!”

Vilka ambitioner och mål har ni för de kommande åren när det gäller marknad och kunder?

Svar: Vår målsättning är att alltid vara det självklara valet för mindre och medelstora säljande företag med tonvikt på Omnikanal, att möjliggöra sömlös handel oavsett det gäller B2C eller B2B. Även analys av kunders köpbeteenden oavsett kanal är saker som systemet stödjer. Vi vet att många relativt traditionella säljande företag som idag funderar på hur de ska kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga och nå sina kunder på sin marknad har ett väldigt bra alternativ i vår tjänst. Detta är en grupp som vi vill nå ut till, min förhoppning är att de nu ska vara mogna för att gå över till vårt webbaserade affärssystem. Storleken på våra kunder ökar hela tiden, vilket vi uppfattar som att acceptansen och kännedomen för vad webbaserat kan erbjuda hela tiden ökar. Vi har växt med 20-30% de senaste åren, och siktar på att fortsätta med det. Det kommer bland annat att ske genom att erbjuda mer tjänster till kunder kring projektledning och vidareutveckling av kunders verksamheter med hjälp av Specter. Till skillnad från de flesta andra leverantörer av standardsystem gör vi anpassningar inom systemets ram, något vi tänker fortsätta med. Slutligen vill vi förstås fortsatt ha en profil som ett företag som erbjuder systemtjänster med nytänk, fortfarande har jag inte hört talas om något system som har Google Maps integrerat i kundregistret…

Till sist, vad har du för råd till kunder som ska välja ett molnbaserat affärssystem?

Svar: Det som framför allt gäller för molnbaserade system är hur driften hanteras, både i verkligenheten och i avtal. Finns det dubbla speglade serverhallar med redundans, övervakas driften dygnet runt? Är den avtalade upptiden tillräcklig vad gäller tid på dygnet för verksamheten? Vissa leverantörer garanterar enbart att systemet finns tillgängligt vardagar kontorstid. Om man har en verksamhet inom t.ex handel där lagersaldon ska synkas mellan kassasystem och webbshop med öppettider ”alltid” är detta alldeles för dåligt. Vilken SLA-nivå garanterar leverantören? Är det 99,7% eller 99,9%? Det är stor skillnad på några tiondelar om det blir störningar och snabbheten i att avhjälpa problematiken. Var sparas er data? I vårt fall är det Sverige, i många andra fall på okänd plats i världen. Beroende på krav från lagstiftare och liknande kan detta vara ett hinder. Vad gäller dataåtkomst hände det främst tidigare att kunder ville ha backup hos sig själva, dock, en databas utan tillhörande system är ganska meningslös. Säkerhetsnivån på serverhallarna är betydligt högre än vad företag själva kan bygga upp. I praktiken är man exponerad på Internet så fort man sätter en kabel i fiberjacket. Dessutom, det är ofta det står ungefär ”färdigt för Molnet” och liknande i marknadsföringen för gamla installerade system. Då är det en ASP-lösning man säljer, det vill säga man har inte de fördelar som en äkta molnlösning ger kring åtkomst från olika devices m.m.