Företagsnyhet: EQT VII FÖRVÄRVAR IFS

EQT VII[1] (”EQT”), genom IGT Holding IV AB[2] (”IGT Holding”), har förvärvat aktier i Industrial and Financial Systems, IFS Aktiebolag (publ) (“IFS”) motsvarande 68 procent av rösterna och 63 procent av totala antalet aktier i IFS.[3] Förvärven skedde från IFS:s huvudägare, innefattande Förvaltnings AB Wasatornet, Gustaf Douglas, Catella Fondförvaltning AB, Lannebo Fonder AB, SEB, AP4, Anders Böös AB, Greenfield AB (Bengt Nilsson), Heinz Kopfinger, DNB (tillsammans ”Huvudägarna”) och andra.

Källa: IFS. Läs mer >>