Ny blogg: Rapportverktyget avgör skillnaden vid val av affärssystem

Blogghuvud

Funktionalitet och användarvänlighet i de rapportverktyg som följer med affärssystemet är viktiga kriterier vid bedömning av vilket mervärde det nya systemet kan ge verksamheten. Idag ser vi trenden att allt fler användare behöver få tillgång till systemets olika verktyg för rapportering och utdata. För att kunna möta denna målgrupp som blir allt bredare måste leverantören […]

Källa: ERPblogg.se. Läs mer >>