Ny affär: Marc Jacobs väljer Lasernet by Formpipe

Marc Jacobs väljer Lasernet som sin input/output management-lösning kopplad mot sin befintliga installation av Microsoft Dynamics AX.

Källa: Formpipe. Läs mer >>