Ny affär: Krambo Bostads AB väljer Vitec Fastighet

Krambo Bostads AB är det kommunala bostadsföretaget i Kramfors kommun. Krambos fastigheter finner man på alla större orter i kommunen. Krambo har ca 1 800 bostäder, 60 studentbostäder, 200 garage, 1 700 bilplatser/carport samt 170 större lokaler. Förutom bostäder och lokaler äger Krambo skolor, förskolor, fritidshem, vård & omsorgsboenden, badhus till en yta med 110 000 kvm samt lokaler som bl.a. hyrs ut åt Kramfors kommun och dess verksamheter.

Källa: Vitec. Läs mer >>