VD-intervju Jeeves

13 November 2015

Daniel_Photo_2013

 

 

 

 

 

 

Daniel Göhlin, VD Jeeves

Bolaget Jeeves är ERP-leverantören som under året har stuckit ut hakan på flera sätt. Bland annat har företaget lanserat flera nyheter, genomgått en rad förändringar, och växer så det knakar. Visst blir man nyfiken på att få reda på mer om Jeeves? Vi har träffat Daniel Göhlin, General Manager på Jeeves Information Systems, för att få svar på vad händer innanför väggarna hos denna svenska Affärssystemsleverantör.

Året började ganska tumultartat för Jeeves. Beslutet att säga upp partneravtalen väckte stor uppmärksamhet med många känslomässiga reaktioner och frågetecknen som följd. Nu har vi chans att få klarhet i frågan. Daniel, vad var anledningen till detta?
Svar: När vi tog beslutet om att själva ansvara för hela värdekedjan, var det hela tiden med kunderna i fokus. Genom att vara en helhetsleverantör hoppas vi på att kunna höja kvalitén och upplevelsen av Jeeves ERP gentemot våra användare. Vi vill föra våra kunder närmare vår produktutveckling, support och konsultorganisation men också få våra kunder att samverka ännu mer.

För att svara på de funderingar som dykt upp har vi även genomfört kunddagar på olika orter, där vi diskuterat Jeeves, framtiden och våra lösningar. Kunddagarna är ett viktigt element i att komma närmare våra kunder och samtidigt stilla den nyfikenheten som finns kring Jeeves och med vår nya roll som helhetsleverantör.

Hur ser då läget ut för Jeeves nu när vi närmar oss årets sista månader, hur har det gått?
Svar: Det har gått fantastiskt bra för Jeeves i år och vi har presterat över förväntan på många punkter. Det bevisar det som ofta sägs, att förändring är svårt men ofta leder till något positiv, och så även i Jeeves fall. Precis som föregående år avslutas året med ett intensivt sista kvartal och det ser bra ut inför slutspurten. Vi har tecknat avtal med nya kunder och fler är på gång. Väldigt många befintliga kunder investerar mer och mer i Jeevesprodukten vilket vi naturligtvis ser som något positiv då det driver kundnöjdhet och ger oss möjligheten att bli mer konkurrenskraftiga.  

Vi är såklart också nyfikna på Jeeves framtid. Vart befinner sig Jeeves på sin tillväxtkurva, vad kan vi förvänta oss i utveckling under de kommande åren?
Svar: Då affärssystemsmarknaden är en mogen marknad, är vi förstås realistiska och förstår att vi slåss om färre affärer än tidigare och inte kan räkna med någon rasande utveckling. Däremot kommer vi anta utmaningen genom att tydligare sticka ut från våra konkurrenter, leverera innovativa lösningar, satsa på produkten och på så sätt visa att Jeeves är det självklara valet för små till medelstora bolag. Som jag redan nämnt har vi släppt många nyheter över de senaste 2 åren i form av produkter och tjänster. Nästa år släpper vi en ny version som har ännu mer stöd för mobilitet och Cloud vilket vi tror kommer vara de två drivkrafterna för vår vidare utveckling. För oss som organisation har vi redan växt över de senaste 2-3 åren och precis som för alla andra organisationer i tillväxt kommer vi fortsätta växa i den takt efterfrågan på våra produkter och tjänster ökar.

Hur vill ni positionera eller nischa er på marknaden, mellan de minsta och de största leverantörerna?
Svar: Antalet leverantörer på den svenska affärssystemmarknaden är relativt få i jämförelse med andra marknader. Vi är en lokal leverantör från Sverige (och i Sverige) som fokuserar på svenska små och medelstora företag. De senaste åren har vi hjälpt många av våra kunder att rulla ut Jeeves som ett koncernsystem och då ställs krav på både funktionalitet och flexibilitet för att möta de utmaningar som uppstår i samband med detta.

Vad ser du som Jeeves främsta styrka jämfört med era konkurrenter?
Svar: Vad jag tycker vi gör bättre än andra är att vi inte är så fyrkantiga och tvingar in våra kunder i en box. Vi tror istället på att affärssystemet ska anpassas till verksamheten och bolagen på så sätt får en konkurrensfördel genom att välja Jeeves. Att vi är en lokal helhetsleverantör där kunden har nära till produkt och har mycket att säga till om, tror jag också kan ge Jeeves fördelar som ingen av de större internationella bolagen har möjlighet till.

Vad tror du om 2016? Blir det ett bra år för leverantörer av affärssystem?
Svar: Utifrån vad jag vet med bakgrund från de senaste åren så ser jag en ökad efterfrågan från bolag som ser över sina processer och då bli vi som affärssystemsleverantör direkt eller indirekt berörda. Jag tror att de flesta leverantörerna på den svenska affärsystemsmarknaden upplever detsamma vilket jag ser som väldigt positivt. Antalet förfrågningar från nya kunder har ökat under hösten 2015 och jag har ingen anledning att tro att det skulle förändras under 2016. Min tro är att de redan etablerade leverantörerna på den svenska marknaden kommer stärka sin position då erfarenheten och kunskapen från marknaden är väldigt viktig för att svara upp på våra kunders ökande krav.