Ny affär: Sveriges Ridgymnasium väljer affärssystem i molnet från Visma

Sveriges Ridgymnasium växer och har bara under det senaste året öppnat två nya skolor.

När den expanderande verksamheten krävde ett nytt affärssystem för ett mer effektivt och enhetligt arbetssätt förespråkade företagets IT-chef en molnlösning, och valet föll på Vismas affärssystem i molnet Visma.net.

Källa: Visma. Läs mer >>