VD-intervju SoftOne

31 Oktober 2015

håkan-lord_200

Håkan Lord, VD och grundare av SoftOne

Målsättningen är att etablera SoftOne som den ledande leverantören av Affärs- och HR-system på den Nordiska marknaden i de kundsegment vi väljer att satsa”

Hur går det för SoftOne?
Svar: Det går bra för SoftOne. Medvetenheten om fördelarna med SAAS-lösningar inom Affärssystem och HR-system ökar allt mer, vilket förenklar säljcykeln. Vi ökar våra marknadsandelar inom hantverkare 10 – 100 anställda och likaså inom detaljhandeln, där vi har ICA som ett stort och för oss viktigt konto. Senast valde Mathem.se, Sveriges största matdistributör, att satsa på SoftOne. 

Med övergången till en ny prismodell med prenumeration istället för startavgifter, så ökar visserligen intjäningen långsiktigt, men inte på kort sikt. Avtalsstocken är all time high och har ökat med närmare 10% hitintills i år, vilket är positivt. Vi har låg churn och våra befintliga kunder med våra klassiska klientserver system är oss trogna. 

Vår försäljning är inriktad på nya kunder och vi gör allt fler affärer i valda segment på den svenska marknaden. Däremot är det fortsatt trögt på den finska, om än något fler nya affärer i år.

Omsättningen beräknas endast öka cirka 5% 2015 för SoftOne group, men vi går in i 2016 på en högre nivå tack vare en större avtalsstock som ger oss fortsatt stabilitet och god ekonomi.

Vart befinner ni er inför övergången till den molnbaserade världen?
Svar: Vi har för närvarande Ekonomi, Försäljning, Lager, Projektredovisning och Tid/Bemanning i Molnet, med närmare 18.000 onlineanvändare fördelat på ca 700 företag. Närmare 40% av vår avtalsstock och 80% av nyförsäljningen är numera SAAS, så vi har kommit långt med att etablera oss som en stark SAAS-leverantör. Detta tack vare att vi har varit långsiktiga och har investerat kraftfullt i nya teknologin de senaste 8 åren. 

I början av 2016 släpper vi lön och därmed har vi ett komplett system i Molnet. Detta bedömer vi vara en ”milestone” för snabbare tillväxt, i och med att vi kan tillhandahålla hela affärsprocessen med den förenkling och rationaliseringspotential detta innebär för våra kundgrupper. 

Nästa milestone blir hösten 2016 då vi planerar att släppa ett nyutvecklat responsivt användargränssnitt. Detta innebär att SoftOne Affärs- och HR System är plattformsoberoende och anpassar sig automatiskt till valfri skärmstorlek oavsett om mobilen, surfplattan eller vanliga skärmar. Givetvis kommer vi fortsatt att tillhandahålla våra uppskattade native-appar.

Vilken är er primära målgrupp framåt?
Svar: Vi har utvecklat ett generellt Affärs- och HR-System för ett mellansegment inom företag 10 – 500 anställda. Vi har idag unik branschfunktionalitet för Hantverkare och Detaljhandeln, men kommer successivt att satsa på fler branscher i ”mellansegmentet” såsom Redovisningsbyråer, Tjänste- och konsultföretag, mm

 

Vilken roll och position vill SoftOne ha på den nordiska marknaden, vad är målet?
Svar: Målsättningen är att etablera SoftOne som den ledande leverantören av Affärs- och HR-system på den Nordiska marknaden i de kundsegment vi väljer att satsa.

 

Hur skulle du vilja beskriva er styrka som leverantör?
Svar: Vår främsta styrka är framgången med att ta fram vårt Affärs- och HR-system i SAAS, som vi nu ”trimmar” för att vara ”top notch”. Denna teknologi är ju mycket lönsam och ger helt nya möjligheter för våra kundgrupper att bedriva sin affär på, varför vi tror att försäljningen successivt kommer att förenklas allt mer. Givetvis beroende på hur konkurrenssituationen utvecklar sig. 

Lika viktigt är SoftOne långa erfarenhet med en stor kundbas och våra engagerade och skickliga medarbetare. Vi har tack vare vår tidigare kundbas i Klientserver lyckats finansiera den nya generationen helt med egna medel. Våra kunder kan därmed växa vidare tillsammans med oss. SoftOne är fortsatt helt självfinansierat utan lån.

 

Vilka råd vill du ge till företag som idag överväger att byta affärssystem?
Svar: Mitt råd till företag som skall investera i nytt Affärssystem är att noggrant kartlägga sina krav och ej låta sig förblindas av den nya teknologin. SAAS teknologin i sig ger mycket stora fördelar, men måste kombineras med den affärsfunktionalitet som stödjer företagets processer och är kritisk för verksamheten. Det är viktigt att hitta en så enhetlig lösning möjligt som hänger ihop och är integrerad med ett enhetligt rollbaserat gränssnitt såväl som lagring i en databas. Med lagring av all data i en databas säkerställer företagen att kunna få ut den information online, som kan komma att krävas framöver, för att ha rätt underlag för affärskritiska beslut och för att företaget skall kunna växa.

Läs mer om SoftOnes Affärs- och HR-system här