Ny affär: Bostadsstiftelsen Platen väljer Vitec Fastighet

Bostadsstiftelsen Platen uppgraderar sitt Vertex Fastighet system till Vitec Fastighet för att effektivisera sin hyresadministration, tekniska förvaltning och energiuppföljning.

Bostadsstiftelsen Platen är ett bostadsbolag i Motala. De är dominerade på hyresmarknaden och har drygt 20 % av ortens befolkning boende hos sig. Nu uppgraderar de Vertex Fastighet till Vitec Hyra och Vitec Teknisk Förvaltning och Ess driftsuppföljningsystem till Vitec Energiuppföljning samt kompletterar samtidigt med Vitec Marknad och Kundservice.

Källa: Vitec. Läs mer >>