Ekonomisk nyhet: Softronic delårsrapport

TREDJE KVARTALET 2015

  •       Omsättningen har ökat med 17,0 % till 131,6 Mkr (112,5 Mkr)
  •       EBITDA ökade till 10,9 Mkr (6,5 Mkr)
  •       Resultat före skatt ökade till 8,3 Mkr (5,0 Mkr)
  •       Vinstmarginalen före skatt ökade till 6,3 % (4,4 %)
  •       Periodens resultat efter skatt ökade till 6,8 Mkr (4,0 Mkr)
  •       Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning ökade till 0,13 kr (0,08 kr)
  •       Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 6,1 Mkr (4,6 Mkr)

Källa: Softronic. Läs mer >>