Ekonomisk nyhet: Fortnox delårsrapport januari – september 2015

Sammanfattning av Fortnox under tredje kvartalet 2015 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen ökade med 35,9 procent till 32,2 mkr (23,7)
  • Rörelseresultatet uppgick till 7,8 mkr (6,3) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 24,2 procent (26,7). Moderbolagets rörelsemarginal uppgick till 27,8 procent (28,1). Koncernen belastas av planerade utvecklingskostnader för Nox Finans.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 6,1 mkr (4,9)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,11 kr (0,09)

Källa: Fortnox. Läs mer >>