Ekonomisk nyhet: IFS Delårsrapport januari–september 2015

Stabil utveckling i säsongsmässigt lugnare kvartal

juli–september 2015 (tredje kvartalet)

  • Licensintäkterna uppgick till 141 Mkr (132), i linje med föregående år valutajusterat.
  • Underhållsintäkterna uppgick till 293 Mkr (258), en ökning med 8 procent valutajusterat.
  • Konsultintäkterna uppgick till 335 Mkr (336), en minskning med 4 procent valutajusterat.
  • Nettointäkterna uppgick till 772 Mkr (728), en ökning med 1 procent valutajusterat.
  • Justerat EBITDA uppgick till 87 Mkr (95). Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 65 Mkr (63).
  • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -1 Mkr (9).
  • Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 1,78 kr (1,62).

Källa: IFS. Läs mer >>