Ny affär: Bravida implementerar Unit4 Business World i Finland

Bravida implementerar Unit4 Business World (f.d. Agresso) i sin finska del av organisationen med verksamhet inom el, värme, sanitet och ventilation. Systemlösningen skall stödja service och installationsverksamhet med funktioner som ekonomi, workflow, service och projekt. Sedan tidigare använder Bravida Unit4 Business World (f.d. Agresso) i Sverige, Norge och Danmark och utökar härmed till Finland.

Källa: Unit4. Läs mer >>