Ny affär: Treklövern väljer Boplats Sverige

Treklövern har sedan tidigare Vitecs system för hyresadministration, uthyrning, driftsuppföljning, förvaltning och underhåll. Nu kompletterar man med Boplats Sverige för att effektivisera uthyrning av förstahandskontrakt.

Källa: Vitec. Läs mer >>