Ny affär: Istad Kraft väljer prognossystem från Vitec

Det norska bolaget Istad Kraft har valt Vitecs prognosverktyg Aiolos Forecast Studio som systemstöd för sin energiprognostisering.

För balansansvariga energibolag är behovet av prognossystem mycket stort. Att ha tillförlitliga prognoser om hur mycket energi som kommer produceras och förbrukas av företagets kunder de kommande dygnen är grunden för bolagens elhandelsverksamhet.

Källa: Vitec. Läs mer >>