Ny affär: Årehus väljer Vitec Fastighet

Årehus är ett fastighetsföretag som till 100% ägs av Åre kommun. Syftet med bolaget är att tillgodose behovet av bra hyreslägenheter, skolor, förskolor, vårdanläggningar, brandstationer, butiks- och industrilokaler samt god boendeservice till sina hyresgäster. Årehus är ett renodlat fastighetsbolag där den praktiska skötseln av fastigheterna handhas av en rad externa entreprenörer.

Källa: Vitec. Läs mer >>