Ny affär: Sandbäckens väljer Unit4

Sandbäckens, med affärsområdena VS, Sprinkler och Industri, väljer U4 Business World (f.d. Agresso) som sitt koncerngemensamma affärssystem. Systemet skall implementeras under hösten 2015 på 15 verksamhetsorter. Systemlösningen skall stödja service och installationsverksamhet med funktioner som ekonomi, service, inköp, projekt.

Källa: Unit4. Läs mer >>