Företagsnyhet: Unit4 stärker sitt samarbete med Konsultnet

För att ytterligare stärka kompetensen kring Unit4 Business World, samt för att öka sin konkurrenskraft på lokala marknader, har Unit4 tecknat ett nytt partneravtal som innebär ett stärkt samarbete med konsultföretaget Konsultnet.

Konsultnet har levererat konsulttjänster kring Unit4 Business World (f.d. Agresso) under 20 års tid. Genom att utöka samarbetet vill Unit4 tillföra den svenska marknaden ytterligare kompetens kring affärssystemet.

Källa: Unit4. Läs mer >>