Ny affär: Forsen Projekt effektiviserar styrningen med Hypergene

Lösningen ska bidra till att effektivisera budget- och prognosprocesserna, hur organisationen följer upp verksamheten genom analys- och rapporteringsmöjligheter samt hur de arbetar med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Källa: Hypergene. Läs mer >>