Programnyhet: Hogia och About Time samarbetar för bättre stöd till städföretag

Hogia inleder samarbete med About Time för att kunna erbjuda ett heltäckande produkterbjudande till företag inom städbranschen. About Times affärssystem är anpassat till företag inom hemnära tjänster och i kombination med Hogias personal- och lönesystem får tjänsteföretagare stöd för all sin administration kopplat till kund och personal.

Källa: Hogia. Läs mer >>