Ekonomisk nyhet: Fortnox Delårsrapport januari – juni 2015

Sammanfattning av Fortnox under andra kvartalet 2015  (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen ökade med 33,8 procent till 30,9 mkr (23,1 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till 4,9 mkr (4,0 mkr) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,0 procent (17,1 procent). Moderbolagets rörelsemarginal uppgick till 20,9 procent (19,0 procent). Koncernen tyngs av kostnader från Nox Finans
  • Resultatet efter skatt uppgick till 3,8 mkr (3,2 mkr)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,07 kr (0,05 kr)

Källa: Fortnox. Läs mer >>