Ekonomisk nyhet: Softronic delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2015

  • Omsättningen har ökat med 8,9 % till 161,5 Mkr (148,3 Mkr)
  • EBITDA ökade till 12,9 Mkr (9,9 Mkr)
  • Resultat före skatt ökade till 11,3 Mkr (8,3 Mkr)
  • Resultatet har belastats av engångskostnader med 3,5 Mkr
  • Vinstmarginalen före skatt uppgick till 7,0 % (5,6 %)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 8,8 Mkr (6,6 Mkr)
  • Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,17 kr (0,13 kr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,5 Mkr (-12,7 Mkr)

Källa: Softronic. Läs mer >>

Etiketter:

Kategorier: Ekonomiska nyheter

Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för Ekonomisk nyhet: Softronic delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2015