Ekonomisk nyhet: Acando delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015

KVARTALET 1 APRIL – 30 JUNI 2015

>        Nettoomsättning 566 MSEK (388)

>        Rörelseresultat 38 MSEK (6)

>        Rörelsemarginal 6,7 % (1,6 %)

>        Resultat efter skatt 27 MSEK (5)

>        Resultat per aktie 0,27 SEK (0,07)

Källa: Acando. Läs mer >>