Ny affär: Ahlmarks introducerar Jeeves i ytterligare en företagsgrupp

För fyra år sedan tecknade Ahlmarks ett koncernövergripande avtal med Jeeves avseende affärssystem. Målet är att successivt effektivisera och förbättra ekonomifunktionen samt order-, lager- och fakturahantering inom alla delar av koncernen. Det nu aktuella projektet ska ses som en naturlig fortsättning på det projektet.

Källa: Jeeves. Läs mer >>