Företagsnyhet: IFS återköper egna aktier

Styrelsen i Industrial and Financial Systems, IFS AB (”IFS”, XSTO: IFS), har beslutat, med stöd av det bemyndigande som erhölls på årsstämman 2015, att återköpa högst 250 000 B-aktier i IFS, motsvarande cirka 1 procent av det totala antalet aktier i bolaget, till ett sammanlagt belopp om högst 70 miljoner kronor.

Källa: IFS. Läs mer >>