Ekonomisk nyhet: Vitec Delårsrapport januari – juni 2015

Sammanfattning av perioden januari – juni 2015

  • Nettoomsättning 296,1  Mkr (217,6)
  • Resultat efter finansnetto 43,8  Mkr (24,3)
  • Rörelsemarginal 16 % (12)
  • Vinst per aktie före utspädning 5,77  kr (3,43)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 99,4  Mkr (90,5

Källa: Vitec. Läs mer >>