Ekonomisk nyhet: Delårsrapport januari–juni 2015

april–juni 2015 (andra kvartalet)

  • Licensintäkterna uppgick till 181 Mkr (134), en ökning med 25 procent valutajusterat.
  • Underhållsintäkterna uppgick till 287 Mkr (256), en ökning med 3 procent valutajusterat.
  • Konsultintäkterna uppgick till 396 Mkr (354), en ökning med 5 procent valutajusterat.
  • Nettointäkterna uppgick till 867 Mkr (745), en ökning med 8 procent valutajusterat.
  • Justerat EBITDA uppgick till 96 Mkr (85). Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 64 Mkr (70).
  • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -8 Mkr (30).
  • Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 1,83 kr (1,91).

Källa: IFS. Läs mer >>