Företagsnyhet: Vitec förvärvar Datamann A/S i Danmark

Vitec Software Group AB (publ) har den 1 juli avtalat om förvärv av 100 % av aktierna i det danska programvarubolaget Datamann A/S, vars huvudprodukt är en programvara för den danska bilbranschen. Bolaget omsatte för räkenskapsåret 2013/-14 29,5 MDKK, med ca 70 % repetitiva intäkter och redovisade ett EBITDA resultat om 4,3 MDKK. Resultatet för räkenskapsåret 2014/-15 beräknas uppgå till 6 MDKK på EBITDA-nivå och omsättningen förväntas bli 31 MDKK. Betalning sker kontant med 44,4 MDKK vid tillträdet, varav 9,4 MDKK utgör, krona för krona, ersättning för överskottslikviditet. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Tillträde sker omgående.

Källa: Vitec. Läs mer >>