Företagsnyhet: Unit4 utser Erik Tiden till ny CTO

Unit4 har genomgått en stor omprofilering under det senaste året, där företaget arbetat med att positionera om sig för att helt fokusera på personcentrerade serviceorganisationer. Som en del i denna satsning utökas nu koncernledningen med Erik Tiden som kommer ansvara för att samordna verksamhetens digitala erbjudande och utveckling under titeln som Chief Technology Officer.

Källa: Unit4. Läs mer >>