Företagsnyhet: Fortnox styrelseordförande ökar ägandet

Fortnox styrelseordförande Leif Johansson har utnyttjat möjligheten att konvertera 300 000 köpoptioner till 300 000 aktier. Leif Johanssons innehav i Fortnox AB uppgår därefter till 482 200 aktier och 50 000 köpoptioner.

Källa: Fortnox. Läs mer >>