Företagsnyhet: VD och ledningsgrupp ökar sina aktieinnehav i Fortnox

VD, Sara Arildsson, har köpt 13 695 aktier i bolaget. Hennes innehav, inklusive närstående, uppgår till 70 995 aktier och 120 000 teckningsoptioner.

Källa: Fortnox. Läs mer >>