Företagsnyhet: Office IT-Partner bygger kundrelationer med iStone

Office IT-Partner opererar rikstäckande och varje enhet ägs av entreprenören själv på den lokala orten. När Office IT-Partner skulle välja ett CRM system för att stötta alla lokala enheter att hålla koll på sina kunder, var det därför viktigt att CRM-partnern hade en lokal närvaro och dessutom förstod verksamheten från ett entreprenörsperspektiv. Valet föll på iStone och Microsoft Dynamics CRM.

Källa: iStone. Läs mer >>