Ekonomisk nyhet: Acando delårsrapport

KVARTALET 1 JANUARI – 31 MARS 2015

>        Nettoomsättning 557 MSEK (401)

>        Rörelseresultat 46 MSEK (27)

>        Rörelsemarginal 8,3 % (6,7 %)

>        Resultat efter skatt 29 MSEK (21)

>        Resultat per aktie 0,28 SEK (0,29)

>        Likvida medel 66 MSEK (118)

Källa: Acando. Läs mer >>