Ekonomisk nyhet: IFS Delårsrapport januari–mars 2015

Solid start på året

januari–mars 2015 (första kvartalet)

  • Licensintäkterna uppgick till 115 Mkr (107), en minskning med 4 procent valutajusterat.
  • Underhållsintäkterna uppgick till 291 Mkr (249), en ökning med 5 procent valutajusterat.

Källa: IFS. Läs mer >>