Ekonomisk nyhet: Fortnox Delårsrapport januari – mars 2015

Det nya året har börjat med en rivstart. Försäljningen ökade under kvartalet med närmare 25 procent till 27,7 Mkr samtidigt som orderingången var bättre än väntat. För första gången i Fortnox historia översteg orderstocken 100 Mkr. Viktiga strategiska investeringar har dock, som väntat, kortsiktigt belastat rörelseresultatet.

Källa: Fortnox. Läs mer >>