Ny affär: Arkitektkopia väljer EVRY för införande av nytt IT-stöd

EVRY One, den del av EVRY som riktar sig mot små och medelstora företag, har tecknat ett nytt avtal med Arkitektkopia som bland annat omfattar införande av senaste versionen av affärssystemet Microsoft Dynamics NAV inklusive branschlösningen PrintVis. Det nya IT-stödet förväntas bidra till effektiviseringar och bättre förutsättningar att planera och följa upp försäljning samt produktion. Avtalet har ett ordervärde om cirka 4 MSEK.

Källa: EVRY. Läs mer >>