Ny blogg: Slutkampen inom Retail har inletts

Blogghuvud

Karaktären på det svenska näringslivet har förändrats över de senaste 30 åren. Från att tidigare ha varit ett land präglat av tung industri med ett begränsat utbud av handel har vi närmast vänt bilden till en nation präglad av omfattande handel och ett mer begränsat utbud av industri. Bara de senaste 5-10 åren har det […]

Källa: ERPblogg.se. Läs mer >>