Ny affär: Göingehem väljer Vitec Hyra

Göingehem är ett allmännyttigt fastighetsaktiebolag som i sin helhet ägs av Östra Göinge kommun. De har drygt 100 fastigheter med ca 1450 lägenheter och är medlem i branschorganisationen SABO och arbetsgivareföreningen Fastigo. Bolaget är även andelsägare i inköpsorganisationen HBV (Husbyggnadsvaror), intresseföreningen Göinge Näringsliv och samarbetsorganisationen Skånehem.
Göingehem har sedan tidigare Vitecs system för hyresadministration, uthyrning, marknadsföring, driftsuppföljning, förvaltning och underhåll. Nu uppgraderar de sitt Vitec Nova program till Vitec Hyra.

Källa: Vitec. Läs mer >>