Företagsnyhet: Pagero grundar nytt bolag i Dubai

Pagero grundar ett nytt bolag i Dubai för att möta efterfrågan på marknaden och som ett led i vår internationaliseringsprocess. Företag och organisationer använder i allt större utsträckning ny teknologi för att koppla ihop sina affärssystem med varandra. Det är bara en tidsfråga innan detta är en självklarhet för företag världen över. Pageros tjänster är väl lämpade för att hjälpa företag att kommunicera affärsmeddelanden elektroniskt med varandra, oavsett affärssystem, bransch och transaktionsvolym.

Källa: Pagero. Läs mer >>