Företagsnyhet: Vitec förvärvar Fox Publish AS

Vitec Software Group AB (publ) har den 2 mars avtalat om förvärv av 100 % av aktierna i programvarubolaget Fox Publish AS och dess svenska systerbolag Adservice AB. Bolagen erbjuder ett publiceringssystem för fastighetsmäklare. Tillsammans omsatte de 2014 ca 28 Mkr med ett gemensamt resultat på ca 4 Mkr.

Källa: Vitec. Läs mer >>