Ekonomisk nyhet: Acando bokslutskommuniké 2014

>        Nettoomsättning 620 MSEK (405)

>        Rörelseresultat före goodwillnedskrivning och exklusive engångsposter 52 MSEK (33) med en rörelsemarginal om 8,4 % (8,3 %)

>        Rörelseresultat inklusive engångsposter 35 MSEK (33)

Källa: Acando. Läs mer >>