Ny affär: Kvinna till Kvinna förenklar givarrapporteringen med Xledger

Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna har infört Xledger för att effektivt kunna hålla reda på många anslag med flera hundra projekt och för att förenkla kvalitetssäkrad rapportering och uppföljning i alla led.

Källa: Xledger. Läs mer >>