Ny affär: Nacka kommun utvecklar skolan med hjälp av Hypergene

Hypergene har tecknat avtal med Nackas kommunala skolor om en beslutsstödslösning med option på att använda lösningen i hela kommunen. Beslutsstödet ska förenkla chefernas styrning, planering, uppföljning och analys samt möjligheter att utvärdera ekonomi-, personal- och verksamhetsmål.

Källa: Hypergene. Läs mer >>