Ekonomisk nyhet: IFS bokslutskommuniké 2014

Betydligt förbättrat resultat

oktober–december 2014 (fjärde kvartalet)

  • Licensintäkterna uppgick till 185 Mkr (207), en minskning med 15 procent valutajusterat.
  • Underhållsintäkterna uppgick till 274 Mkr (234), en ökning med 11 procent valutajusterat.
  • Konsultintäkterna uppgick till 402 Mkr (337), en ökning med 14 procent valutajusterat.
  • Nettointäkterna uppgick till 867 Mkr (782), en ökning med 5 procent valutajusterat.
  • Justerat EBITDA uppgick till 135 Mkr (126). Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 117 Mkr (162).
  • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 97 Mkr (74).
  • Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 4,32 kr (4,99).

Källa: IFS. Läs mer >>