Ekonomisk nyhet: Fortnox Bokslutskommuniké 2014

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för helåret 2014  (jämfört med samma period föregående år) 

  • Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,2 procent till 95,0 Mkr (76,5)
  • Rörelseresultatet ökade till 15,6 Mkr (5,5) och rörelsemarginalen till 16,5 procent (7,2)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 12,5 Mkr (4,5)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,21 kr (0,08)
  • Rörelsens kassaflöde uppgick till 23,0 Mkr (17,6)
  • Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 0,01 kr till 0,13 kr (0,12 kr)

Källa: Fortnox. Läs mer >>