Ny affär: SISAB väljer Vitec Hyra

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Bolaget har 590 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar de 1,7 miljoner kvadratmeter, där mer än hundratusen människor vistas dagligen. Förutom drift och underhåll av fastigheterna arbetar de med omfattande om- och tillbyggnationer samt vissa nybyggnationer. Största delen av deras fastigheter hyrs av Stockholms stad. Cirka 16 % hyrs ut för andra ändamål, bland annat till friskolor, bostäder, parkeringsgarage och kommersiella lokaler.

Källa: Vitec. Läs mer >>