Ny affär: Eksjöbostäder väljer Vitec Marknad

Eksjöbostäder bildades 1969, genom en sammanslagning av tre stiftelser och 1994 ombildades stiftelsen till aktiebolag. I dag har bolaget 30 anställda och en omsättning på cirka 80 miljoner kronor. De äger cirka 1 150 bostäder med en total yta på 80 000 kvadratmeter. Den genomsnittliga hyran ligger strax under 900 kronor per kvadratmeter. Samtliga lägenheter finns i Eksjös tätort. Eksjöbostäder har sedan tidigare Vitecs system för hyresadministration, energiuppföljning, förvaltning och underhåll. Nu kompletterar de med Vitec Marknad.

Källa: Vitec. Läs mer >>