Ny affär: EVRY levererar verksamhetskritiskt IT-stöd till Munters

EVRY One, den del av EVRY som riktar sig mot små och medelstora företag, har tecknat ett nytt avtal med Munters om fortsatt leverans av ett antal applikatoriska drift-, support- och förvaltningstjänster inom IT. Leveransen är global och omfattar bland annat Munters ERP-system IFS Applications och kringliggande applikationer som beställningsportal, koncernredovisning och BI. Det nya avtalet är treårigt och innebär att ett flerårigt samarbete nu förlängs. Avtalet har ett ordervärde om drygt 10,5 MSEK.

Källa: EVRY. Läs mer >>